Skötsel

Städning av området sker en eller två gånger om året då det är tänkt att alla husägare skall bidra med skötsel av de gemensamma ytorna. Området är uppdelat i 6 olika städområden med en ansvarig städledare, som byts årligen enligt ett rullande schema.
 
Vissa redskap finns i samfällighetens gemensamma garage, som ligger utanför Storängsvägen 132.
 
Bilaga: Hjälpmall för städledare.doc
Uppdaterat 2018-11-30